I slutten av april vil Europaparlamentet gi ytterligere handelspreferanser for Ukraina

Ifølge uttalelsen fra lederen av oppdraget til Ukraina i EU, sendte ambassadøren Nikolay Tochitsky 8. februar i slutten av april 2017, vil Europaparlamentet godkjenne forslaget fra EU-kommisjonen for å øke handelspreferanser for Ukraina. Ifølge ham, i dag er forslaget om ytterligere fortrinnsrettstoll under behandling i Europaparlamentet, og dette spørsmålet bør vurderes på møtet i den aktuelle komiteen, og da vil de europeiske varamedlemmer diskutere det i plenum. I tillegg understreket N. Tochitsky at Det europeiske råd vil ta en endelig beslutning om dette spørsmålet. Derfor er det vanskelig å forutsi sluttidspunktet for alle prosedyrer. Eksperter foreslår at prosessen blir forsinket til slutten av april i år.

Loading...