EU planlegger å redusere kvoten for avgiftsfrie leveranser av ukrainsk mais

Ifølge ministeren for jordbrukspolitikk og mat i Ukraina Taras Kutovogo, i dag europeiske kommisjonen diskuterer muligheten for å redusere kvotene for duty-free forsyninger av mais fra Ukraina. Det skal bemerkes at Ukraina siden begynnelsen av 2017 allerede har fylt kvoter for tilførsel av mais i EU på 400 tusen tonn. Ifølge Kutovoy vurderer departementet for jordbrukspolitikk EUs posisjon for tidlig og helt feil.

Husk at innen rammen av associeringsavtalen mellom EU og Ukraina, kan den sistnevnte levere 36 vareartikler til EU uten toll og innenfor rammen av de godkjente tariffkvotene. Kvoter for tilførsel av mais utgjorde 400 tusen tonn.

Se på videoen: En ubeleilig etterfølgelse: sannhet mot makt (April 2020).