Video: Modern teknologi - biodrivstoff fra cellulose

Mennesket tenker stadig mer på å skaffe alternative energikilder. Forskere har lenge utviklet seg på dette området. Denne videoen presenterer kognitiv informasjon om biodrivstoff, som kan hentes fra cellulose.

Se på videoen: SUNLIQUID®-PROSESSEN OMRÅDER STRAW INTO BIOFUEL (April 2020).