Russland er blitt verdens største produsent av sukkerroer

Jordbruksministerens leder Alexander Tkachev snakket på det agronomiske alt-russiske møtet, og sa at Russland førte verdensliste over de største produsentene av sukkerroer, foran land som Frankrike, USA og Tyskland. Ifølge ministeren i 2016 utgjorde sommerhøsten av sukkerroer til over 50 millioner tonn. Dette bør være nok til å produsere 6 millioner tonn sukker for å fullt ut dekke markedets innenlandske behov og øke eksporten. Således, ifølge prognosene fra landbruksavdelingen, kan i 2017 Russland selge over 200 tusen tonn sukker i utlandet, som er 25 ganger mer enn det ble solgt i fjor.

Alexander Tkachev ringte grenen av foreningen og alle markedsdeltakere for å stimulere samarbeid med nær og langt utlandet. Jordbruksdepartementet vil også fokusere mer på å åpne opp tradisjonelle markeder i Sentral-asiatiske land. Landbruksdepartementets leder bemerket imidlertid at landet fortsatt er sterkt avhengig av fremmede frø og importerer 70% av det nødvendige sukkerroerplantningsmaterialet.

Se på videoen: TURISTIČKI ROTOR TURIZAM PLUS EMISIJA BR. 9 (April 2020).