I februar vil Ukraina fylle ut kvoter for tollfri eksport av fjærkerkjøtt og mais til EU for 2017

I februar vil Ukraina fullstendig fylle ut årlige kvoter for 2017 for tollfri eksport av fjærfekjøtt til EU, 2. februar sa minister for jordbrukspolitikk og mat i Ukraina Taras Kutovoy. Ifølge ham, innen midten av februar, vil Ukraina lukke kvoter for fjørfe kjøtt. I tillegg har landet allerede fylt kvoter for tilførsel av mais.

Ministeren sa at slike små mengder europeiske kvoter er sterkt begrenset av ukrainske produksjonsbedrifter. Kvoter i enkelte segmenter av markedet er betydelig lavere sammenlignet med evnen til ukrainske bedrifter. Dermed sørger departementet for forhandlinger om enkelte punkter til dags dato.

Men i EU er det enda noen planer om å ytterligere redusere kvoten for mais, fordi Ukraina har et stort potensial for kornproduksjon. Og ukrainsk mais viser mer konkurransedyktig verdi enn europeisk korn, legger Kutovoy til. Husk at i 2017 kvoten for skattefri eksport av ukrainsk fjærfe kjøtt til EU-markedet generelt er 16.8 tusen tonn, og mais - 400 tusen tonn.

Loading...