Ukraina eksporterer mest pasta til EU

Ukraina eksporterer pasta til mange europeiske land, som står for 69% av eksporten. For januar-november 2016 i EU ble dette produktet levert til $ 17.600.000, som er 4,2 ganger mer enn i en tilsvarende periode i 2010 ($ 4.200.000).

Et av de ledende landene i import av produkter fra EU i 2016 var Tyskland, som klarte å bringe 13,6% av alle pastaprodukter, andre plass ble tatt av England, som falt til 12,6%, og tredje plass ble tatt av Spania, som kjøpte nesten samme beløp som England - 12,3%.

For det meste, Ukraina eksporterer til EU hurtigkokende nudler. Denne produksjonen utgjør 88,4% av den totale eksporten, hvorav de siste 6 årene har økt 4 ganger sammenlignet med 2010. For tiden overstiger pastaeksporten i Ukraina importen. I 2016 utgjorde for hver dollar importert pasta 1,8 dollar eksporterte ukrainske produkter.

Se på videoen: Rester av dagen (April 2020).