I 2017 vil Hviterussland øke rapsfrøhøsten

Ifølge Landbruks- og matdepartementet i Republikken Hviterussland økte de plantede områdene av vinterraps til 2017-høyden til 352.5000 hektar, sammenlignet med 316 000 hektar året før (inkludert tap i vinterperioden på ca 25%).

Ifølge senter for hydrometeorologi, kontroll og overvåkning av miljøforurensning med radioaktivt avfall (Hydromet), i første halvdel av vinteren, var de agrometeorologiske forholdene for overvintring av rapsfrø ganske tilfredsstillende. Bare i Vitebsk og Gomel-områdene av rapsfrøområdene, som var i dårlig stand før resten, var det observert betydelige tap. I tilfelle ytterligere gunstige værforhold i februar og våren, kan total rapsfrø i Hviterussland derfor overstige de siste tallene for det siste året.

Se på videoen: Fredelig musikk, avslappende musikk, beroligende musikk, avslappende musikk, fredelig musikk, avslapping, 3153C (April 2020).